Polityka prywatności

Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Administratorem danych osobowych jest firma ak-serwis miesząca się pod adresem

Ignacego Łukasiewicza 3Ignacego Łukasiewicza 3, 83-004 Pruszcz Gdański

Jeśli korzystasz z tradycyjnych (na miejscu) usług naszego serwisu samochodowego, wówczas administratorem Twoich danych osobowych jest wyłącznie Serwis.

Zazwyczaj w powyższej sytuacji nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, gdyż nie są nam one niezbędne do wykonania usługi naprawy samochodu. Możemy poprosić Cię o numer telefonu, jednak używamy go tylko po to, by powiadomić Cię o możliwości odebrania samochodu z Serwisu, albo by skontaktować się z Tobą w jakiejś kwestii dotyczącej bieżącej naprawy. Możesz podać nam większą ilość swoich danych, jeśli chcesz, abyśmy za nasze usługi wystawili fakturę.

Będziemy zatem przetwarzać następujące Twoje dane:

Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna
numer telefonu wykonywanie umowy o dokonanie naprawy samochoduumowa zawarta z klientem
imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, rodzaj usługiwykonywanie umowy o dokonanie naprawy samochodu, cele księgowe i podatkowe, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniamiumowa zawarta z klientem, obowiązki prawne wynikające z przepisów księgowo-podatkowych, 

Podanie powyższych danych przez Ciebie nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by wystawić fakturę lub by skontaktować się z Tobą telefonicznie w celu powiadomienia o wykonaniu usługi.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane związane ze skorzystaniem usług Serwisu przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne według przepisów księgowo-podatkowych.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane klienta przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłaby powstać Nasza odpowiedzialność z tytułu wykonywania naszych usług. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych klienta.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego Twoje dane mogą być przez nas powierzone: firmie księgowej; firmom pośredniczącym w płatnościach, firmie dostarczającej nam program informatyczny ułatwiający obsługę klientów (CRM).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Serwis?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych oraz do zagwarantowania Ci możliwości wykonania swoich praw. Możesz wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: 

  • żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby;
  • sprostowania swoich danych;
  • usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane niezgodnie z prawem.
Scroll to Top